Často kladené otázky
stavebního spoření

Frequently Asked Questions (FAQ)

Úvěr ze stavebního spoření

Q: Na co lze použít úvěr ze stavebního spoření?

A: Ačkoliv má stavební spoření přívlastek "stavební", za peníze z něj se nemusí vždy jen stavět. Stavební spořitelny poskytují úvěry ze stavebního spoření na různé účely. Podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření smí být úvěr stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem stavebního spoření použit pouze na financování bytových potřeb - § 5(3). V případě, kdy se na tyto potřeby vztahuje novelizovaná verze zákona, je zde možnost financování bytových potřeb i osob blízkých (osoby blízké jsou zde přesně definovány). Pojem "Bytové potřeby"jasně vymezuje §6 téhož zákona v novelizované podobě, případně §6 původní verze zákona (podle data, kdy jste smlouvu uzavřeli. Z toho se dá tedy jednoznačně určit, že lze úvěr použít na mnoho dalších aktivit spojených s bydlením.

Q: Je něčím omezeno použití úvěru ze stavebního spoření?

A: Úvěr ze stavebního spoření lze použít prakticky na všechny potřeby, které souvisí s řešením vlastních bytových potřeb. Nejdůležitější podmínkou je však skutečnost, že se získané prostředky musejí investovat na území České republiky.

Q: Mohu úvěr splatit předčasně?

A: Jistě, úvěr ze stavebního spoření lze kdykoliv splatit, aniž by Vám hrozily nějaké sankční poplatky. Podle Vaší finanční situace můžete úvěr splatit celý a nebo třeba jen jeho část.

Q: Jak dlouho je nutné spořit před získáním úvěru?

A: Aby Vám bylo schváleno přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření musíte spořit minimálně dva roky.

Q: Je něčím omezeno použití naspořené částky?

A: Nikoliv, účel použití finančního obnosu získaného prostřednictvím stavebnímu spoření není sledován. Jiná situace ovšem je, když si budete brát úvěr nebo překlenovací úvěr. Úvěr lze použít pouze na bytové potřeby.

Kategorie otázek a odpovědí:

  1. Poplatky stavebního spoření
  2. Cílová částka stavebního spoření
  3. Státní podpora stavebního spoření
  4. Všeobecné obchodní podmínky
  5. Úvěr ze stavebního spoření
  6. Výpověď smlouvy stavebního spoření
 


Náhodný citát:

Žena nás zamíchává do života.Christian Morgenstern

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čte 1 čtenář.

Dnes je neděle, 26. března 2023