Veřejný příslib

Obchodní zástupce stavebních spořitelen
Pavel Kodýtek - PAY & SOFT

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. vyhlašuje podle ustanovení § 850 až § 852 Občanského zákoníku tento veřejný příslib:

Vyhlašuji veřejný příslib tohoto znění:

Každý, kdo v době od 1.2.2004 do odvolání uzavře smlouvu o stavebním spoření (dále též smlouva) s minimální cílovou částkou 150.000 Kč, nebo každý, kdo zvýší cílovou částku u již existující smlouvy o stavebním spoření nejméně o 150.000 Kč prostřednictvím systému provozovaného na serveru:
http://www.finance.paysoft.cz/sporeni/stavebni-sporeni/,
získá finanční prémii 15% z poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo z poplatku za navýšení cílové částky. Výsledná částka finanční prémie se zaokrouhluje na celé padesátikoruny směrem dolů. Pokud je poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo poplatek za navýšení cílové částky větší než 1%, použije ze pro výpočet prémie 1% z cílové částky nebo 1% z navýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření.

Podmínkou pro získání finanční prémie je:

  1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření v minimální výši cílové částky 150.000 Kč, nebo navýšení cílové částky u již existující smlouvy o 150.000 Kč prostřednictvím těchto stránek, provozovaných na serveru:
    http://www.finance.paysoft.cz/sporeni/stavebni-sporeni/
  2. Zaplacení vstupního poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlovy o stavebním spoření
  3. Vyplnění potřebných údajů pro vyplacení prémie. (Tyto údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení nároku na prémii, poté budou neodvolatelně zničeny)

Každý, kdo výše zmíněné podmínky splní, si může dle vlastního uvážení vybrat mezi zasláním finanční prémie:

  1. Na účet vedený u kterékoliv z bank s působností v České republice
  2. Poštovní poukázkou (odečte se manipulační poplatek 100Kč) na libovolnou poštovní adresu v České republice
  3. Na účet stavebního spoření, z jehož uzavření vznikne nárok na finanční prémii

Prémie bude poukázána nejpozději do 3 kalendářních měsíců po zaplacení plné úhrady za uzavření smlouvy. Neuhrazením poplatku za uzavření smlouvy do jednoho měsíce od uzavření smlouvy zaniká nárok na vyplacení finanční prémie. Na každou smlouvu o stavebním spoření lze na základě tohoto veřejného příslibu získat pouze jednu finanční prémii v průběhu 12 měsíců.

Prémii lze poukázat na bankovní účet vedený u kterékoliv z bank s působností v České republice, jehož číslo účastník stavebního spoření zadá po odeslání návrhu na stavební spoření (v případě nároku na prémii se formulář pro zadání čísla zobrazí po odeslání návrhu.) Prémie zasílaná poštovní poukázkou na adresu je zasílána na adresu, která je uvedena jako kontaktní v návrhu smlouvy o stavebním spoření, případně, po dohodě, lze prémii zaslat i na jinou adresu.

Při poukázání prémie jiným než bankovním převodem je obchodní zástupce stavebních spořitelen Pavel Kodýtek - PAY & SOFT oprávněn účtovat si poplatek na úhradu dodatečných nákladů na poukázání prémie a to ve výši 100Kč.

Obchodní zástupce Pavel Kodýtek - PAY & SOFT si vyhrazuje právo tento veřejný příslib kdykoliv odvolat, avšak nároky vzniklé v době jeho platnosti zůstávají zachovány a budou řádně vyřízeny.

Výše finanční prémie je:

15% z poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo z poplatku za navýšení cílové částky. Pokud je poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo poplatek za navýšení cílové částky větší než 1% z cílové částly, použije ze pro výpočet prémie 1% z cílové částky nebo 1% z navýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření.


Závěrečná ustanovení:

Zveřejněním tohoto veřejného příslibu se ruší znění veřejného příslibu zvěřejněného dne: 15. 3. 2003

Nároky vzniklé na základě znění veřejného příslibu zvěřejněného dne: 15. 3. 2003 zůstávají nedotčeny a budou vyřízeny ve stanovených lhůtách.

v Brně dne 1. 2. 2004

 


Náhodný citát:

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.Albert Einstein

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čtou 3 čtenáři.

Dnes je středa, 4. října 2023