Změny ve stavebním spoření
a jaké jsou
nové podmínky stavebního spoření?

Stavební spoření je o něco výhodnější, než se čekalo...

Poslanci po dlouhodobých diskuzích nakonec schválili takovou podobu nového zákona o stavebním spoření, která je umírněnější, než její původní verze. Sice došlo k některým významným omezením, ale dopady na občany nebudou tak bolestné, jak se všeobecně očekávalo.

10. 7. 2003 vláda předložila sněmovně návrh novely zákona o stavebním spoření a po procedurách, které jsou nezbytné při schvalování zákona novelu zákona o stavebním spoření Poslanecká sněmovna v pátek 26.9.2003 na své 20. schůzi schválila. V listopadu o novele zákona hlasoval Senát a poté novelu zákona podepsal také prezident, který sice mohl zákon vetovat, nicméně tento krok se ze strany prezidenta neočekával a ani jak se později ukázalo nenastal. 24.11.2003 Prezident ČR Václav Klaus podepsal novelu zákona o stavebním spoření.

V souladu s vývojem situace okolo návrhu novely zákona o stavebním spoření se tedy dalo předpokládat, že novelizovaná verze zákona o stavebním spoření bude platit s největší pravděpodobností již od začátku roku 2004. Shrňme si tedy, jak se nový systém liší od toho předcházejícího a jaké změny nám od 1.1 2004 přinesl novelizovaný zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Na rozdíl oproti původním předpokladům došlo na poslední chvíli k zásadním změnám v několika bodech. Nejdůležitější faktem je skutečnost, že výše státní podpory je vyšší, než se původně plánovalo, a je pro všechny účastníky stavebního spoření stejná. Státní mohou, stejně jako dříve, získat i děti do 15 let věku. Další dílčí úpravy jsou spíše administrativně technického charakteru a od původní navrhované koncepce se příliš neliší.

Schválené hlavní změny u stavebního spoření:

Hlavní změny ve stavebním spoření od 1.1 2004
Stav do 31.12.2003Stav od 1.1.2004
Státní podpora25%
max. 4.500 Kč
15%
max. 3.000 Kč
Výše vkladu pro získání 100% st. podpory18.000 Kč/rok 20.000 Kč/rok
Věkové omezení pro státní podporu ne ne
Doba spoření5 let 6 let
Státní podpora na více smlouvách ne ano
Možnost snížení úroků ze strany spořitelny ne ano
Osvobození vkladů od daně z příjmů ano ne
Bonifikace klientů, kteří investují účelově ne ne
Účastníci spoření ČR ČR a EU *)

*)Účastníci spoření z EU od 1.5.2004 (po vstupu ČR do EU)

Nové podmínky stavebního spoření - shrnutí:

Státní podpora:

Výše státní podpory byla zřejmě nejvíce sledovanou změnou při jednáních o podobě nového zákona. To, že klesne ze býávalých 25% (max. 4.500 Kč/rok) bylo jasné, ale nevědělo se, na kolik. Po bouřlivých diskuzích to vypadalo, že všichni dostanou podporu 12% (max. 2.400 Kč/rok) a že ti, kteří naspořené prostředky použijí účelově na bydlení, dostanou ještě speciální bonifikaci (celkem by dostali max. 3.000 Kč/rok).

Nakonec zmíněné 3.000 Kč dostali všichni účastníci stavebního spoření bez rozdílu. Nezáleží tedy, zda po vypršení smlouvy o stavebním spoření použijí úspory na bydlení či nikoliv. Pokles výše státní podpory tedy nebude tak výrazný, jak se předpokládalo, ale státní podpora se částečně utlumí zvýšením limitu, z něhož se podpora počítá (bylo to 18.000 Kč, nyní se tato hranice zvýšila na 20.000 Kč).

Věková hranice pro přiznání státní podpory:

Dalším bodem zákona, který se hodně diskutoval, bylo vyplácení státní podpory pro děti do 15 let věku. Poslanci nakonec vyhověli těm, kteří poukazovali na fakt, že věkové omezení představuje nesystémové řešení, a tak i děti mladší 15 let mají i nadále nárok na státní podporu.

Doba spoření:

Podle původní verze zákona o stavebním spoření musel účastník stavebního spoření pro přiznání státní podpory spořit pět let. V případě, že účastník od uzavření smlouvy po dobu pěti let s vkladem nenakládal, s výjimkou případu, kdy byl vklad ze stavebního spoření po poskytnutí úvěru použit na bytové potřeby, náležela mu státní podpora. Pokud tato podmínka nebyla splněna, ztratil účastník nárok na výplatu státní podpory a stavební spořitelna byla povinna zálohu státní podpory evidovanou na účtě účastníka vrátit v plné výši do dvou měsíců ministerstvu. V novele zákona o stavebním spoření je tato doba prodloužena na 6 let.

Státní podpora na vícero smlouvách:

Při předešlé právní úpravě nemohl jeden účastník pobírat státní podporu na více smlouvách najednou. Vždy musel zvolit jednu smlouvu, na kterou o státní podporu požádal. Od 1.12004 již může požádat o podporu ke každé smlouvě, kterou uzavře, ale součet všech státních podpor na všech těchto smlouvách v jednom roce nesmí přesáhnout celkovou limitní částku na účastníka.

Princip tohoto nového postupu spočívá v tom, že se státní podpora nejdříve připíše na smlouvu s nejstarším datem a pakliže nebude vyčerpána celá, její zbylá část se připíše na smlouvu, která je druhá nejstarší atd., až do vyčerpání celkové výše státní podpory.

Možnost snížení úroků:

Stavební spořitelny za předchozích podmínek nesměly v žádném případě měnit úrokové sazby, které platily při podpisu smlouvy. Nový zákon stavebním spořitelnám změnu úrokových sazeb umožňuje po uplynutí šestileté doby - má se tím zabránit zneužívání systému, kdy bylo možné a často i výhodné spořit neomezeně dlouhou dobu. Není však nutné, aby spořitelny této možnosti využily a je pravděpodobné, že ji stavební spořitelny ani nebudou využívat, případně budou úrokové sazby měnit jen velice málo.

Osvobození od daně z příjmu:

Doposud byly vklady uložené na účtech stavebního spoření osvobozeny od daně z příjmu. Tím bylo stavební spoření zvýhodněno proti jiným spořícím finančním nástrojům. Nová zákonná úprava však už počítá s tím, že klienti daň z příjmu platit budou. Nejdříve ale musí dojít k příslušné úpravě stávajícího zákona o dani z příjmu.

Spoření s EU:

Zatímco dříve mohli smlouvu o stavebním spoření uzavřít pouze klienti s trvalým bydlištěm ČR a s českým rodným číslem a právnické osoby se sídlem v ČR, od Nového roku se tato možnost otevřela všem fyzickým a právnickým osobám.

Smlouvu múže nyní uzavřít každý, ale ne každý na ni může pobírat státní podporu. Na státní podporu nemají mít nárok právnické osoby, stejně jako doposud, ale naopak se rozšířil okruh fyzických osob, kteřé nárok na státní podporu nárok mají - jednak to jsou občané ČR, ale od 1. května 2004 také občané EU, kteří na území České republiky jsou pracovníkem, osobou usazenou, nebo jim bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky. Jedna z výše uvedených podmínek musí být splněna celý rok, ve kterém se žádá o státní podporu (na začátku a konci spoření stačí jen po tu dobu, co platila smlouva).

Použití úvěrů:

Zákon také upravuje pravidla pro účelové použití úvěru ze stavebního spoření - investice se musí nacházet na území ČR jako doposud, ale trochu se změnila definice "bytových potřeb", na které je možné úvěry použít. Doposud se jednalo o okruh řešení bytových potřeb samotného účastníka, od Nového roku se možnosti rozšířila i na bytové potřeby osob blízkých.

Shrnutí:

Novelizovaný zákon si klade v dlouhodobém horizontu přinést významné úspory ve státním rozpočtu. V následujících letech by se výše poskytované státní podpory měla snížit na 30% - 40% současného stavu, do roku 2013 by se tak mělo uspořit asi 50 mld. Kč. Problém ale pro státní rozpočet nastal koncem roku, kdy pod vlivem očekávané a nakonec i schválené novely zákona o stavebním spoření uzavřelo smlouvu o stavebním spoření nebývale velké množství klientů. Pokud budou tito nový klienti pylně střádat, dojde k významnému zvýšení nároků na státní podporu a státní rozpočet naopak bude muset vynakládat větší prostředky, což je v přímém rozporu s původním smyslem novelicace zákona o stavebním spoření. Jak to celé nakonec dopadne ukáže čas.

Na našich stránkách samozřejmě najdete jak starou podobu zákona, tak i současnou podobu zákona o stavebním spoření.

 


Náhodný citát:

Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná.Anatole France

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čtou 2 čtenáři.

Dnes je středa, 4. října 2023