Návrh smlouvy o stavebním spoření

Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky a.s.

Návrh smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (první smlouva u VSSKB)
Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (následná smlouva u VSSKB)

(pouze u změny smlouvy nebo při následné smlouvě)
Údaje o učastníkovi stavebního spoření
/

- -

Údaje o zákonném zástupci

/
AdresaKorespondenční adresaOstatní


Ano Ne
(jedná se o zvlášť placenou službu dle platného sazebníku úhrad za poskytnuté služby)

Kontaktní informace
Údaje o smlouvě o stavebním spoření
Úroková sazba z úvěru
 
 
 

Klub Modrá PyramidaZávěrečná ustanovení
Úhrada za uzavření smlouvy činí maximálně 1% z cílové částky. Potvrzuji, že jsem obdržel(a) kopii tohoto návrhu na uzavření smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření platné pro tento smluvní vztah, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Seznámil jsem se s těmito dokumenty a s jejich obsahem souhlasím. Jiné dohody než uvedené v tomto návrhu nebyly uzavřeny. Svým podpisem potvrzuji, že dávám souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováním mých osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 sb., v rozsahu uvedeném v "Příloze č. 1" tohoto návrhu. Souhlasím, aby spořitelna se mnou navázala osobní, telefonický nebo písemný kontakt. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu pro stavební spořitelnu činí 60 dnů
Datum a místo sepsání

  v(e):

Ostatní

Odeslání formuláře
 


Náhodný citát:

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.Fridrich Nietchze

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čtou 2 čtenáři.

Dnes je neděle, 11. června 2023