Návrh smlouvy o stavebním spoření

HYPO stavební spořitelna a.s.

Varianta stavebního spoření
NS - varianta A
NS - varianta B
 
NU - varianta A
NU - varianta B

VariantaÚhrada za uzavření smlouvyZákladní úročeníÚrokové zvýhodněníÚroková sazba z úvěru
NS - A1,8% z CČ2%100%4,9%
NS - B1,2% z CČ2%100%4,9%
NU - A1,8% z CČ1%0%3,9%
NU - B1,2% z CČ1%0%3,9%
Další podrobnosti k variantám stavebního spoření naleznete na této stránce (otevře se v novém okně při povoleném JavaScriptu)
Údaje o účastníkovi stavebního spoření


/
 

CZ
Údaje o smlouvě o stavebním spoření
Vklady a poplatky
000 KčVklady stavebního spoření budou zasílány:


 
 
Alternativní poplatek za uzavření smlouvy
*)


*) Vzdávám se tímto možnosti dodatečného úrokového zvýhodnění ve výši 1% cílové částky při zřeknutí se vzniklého nároku na úvěr ze stavebního spoření a též možnosti bezplatného zvýšení přidělované částky max. na dvojnásobek sjednané cílové částky.
Poplatek za uzavření smlouvy v tomto případě činí 1,2% cílové částky.

Korespondenční adresaÚdaje o zákonném zástupci


/

Státní podporaZávěrečná ustanovení

Potvrzuji, že jsem obdržel/a kopii této smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření a závazně s nimi souhlasím. Jsem si vědom/a, že jsou nedílnou součástí této smlouvy o stavebním spoření. Potvrzuji rovněž přijetí základních informací o poskytování úvěrů a jsem si vědom/a, že údaje uvedené v základních informacích o poskytování úvěrů může spořitelna měnit dle aktuálního vývoje obchodní strategie, atd. Jiné dohody než uvedené v této smlouvě nebyly uzavřeny. Souhlasím se zařazením mých osobních údajů do databáze klientů a s jejich použitím pro účely HYPO stavební spořitelny a.s., jejich externích spolupracovníků a kooperačních partnerů, a dále s navázáním telefonického nebo písemného kontaktu. Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. včetně poučení (podrobněji popsáno na vnitřní straně desek, které jsou taktéž nedílnou součástí žádosti o stavební spoření). Pro řešení jakýchkoli sporů, vyplívajících ze smlouvy o stavebním spoření uzavřené na základě této žádosti a sporů z dalších právních vztahů, založených na základě této smlouvy, zejména z právních vztahů vyplývajících za smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření a smluv zajišťujících splácení těchto úvěrů, je místně příslušný obecný soud HYPO stavební spořitelny a.s.

Datum a místo sepsání

  v(e):

Ostatní

Odeslání formuláře
 


Náhodný citát:

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.Francois Duc de la Rochefoucauld

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čtou 3 čtenáři.

Dnes je středa, 24. dubna 2024